Grafitek.sk s. r.o.

Štefánikova 1549/18
066 01 Humenné

IČO: 46345337
DIČ: 2023337855

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, vložka č: 24904/P Oddiel: sro

Tel.: +421 948 655 228
E-mail: info@veselodoma.sk

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2500969167 / 8330
IBAN: SK09 8330 0000 0025 0096 9167
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX